Cyber Secure Solution

Η ασφάλιση Cyber Insurance αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης του υπολοιπόμενου κινδύνου (residual risk) και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας που παρέχει μπορούν να καταστήσουν λειτουργικό το Πλάνο Αντιμετώπισης Περιστατικών που απαιτεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)  να έχει κάθε εταιρία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς η Cromar σχεδίασε την λύση “Cyber Secure Solution”  η οποία :

 • προσφέρει  δωρεάν πρόσβαση στην βραβευμένη από την αγορά των Lloyd’s εκπαιδευτική μηχανή www.cyberinsurancequote.gr.
 • δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένες  λύσεις που παρέχονται από την αγορά των Lloyd’s
 • Συμμετοχή σε μιά από τις μεγαλύτερες κοινότητες του LinkedIn με θέμα την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης συστημάτων και  απώλειας δεδομένων Cyber Privacy Risks Advisors  https://www.linkedin.com/groups/5144882

Η λύση  “Cyber Secure Solution” προσφέρει εκτός από τις χρηματικές αποζημιώσεις πρόσβαση σe Ομάδα ∆ιαχείρισης Περιστατικών η οποία έχει αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό περιστατικών παραβίασης ασφάλειας παγκοσμίως.

Τα κύρια στοιχεία της ασφάλισης Cyber Insurance είναι:

 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία στην οποία τα είχαν δώσει
 • Διαχείριση Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας (Ανταπόκριση): Έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας  και απώλειας προσωπικών δεδομένων
 • Πρόσβαση σε Ομάδα  ∆ιαχείρισης  Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας , τα μέλη της οποίας  έχουν αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό περιστατικών παγκοσμίως.
 • Διοικητικά Πρόστιμα – Πρόστιμα που θα επιβληθούν από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές ως συνέπεια ενός περιστατικού παραβίασης ασφάλειας και απώλειας προσωπικών δεδομένων
 • Διακοπή Εργασιών - Απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης ασφάλειας και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Κυβερνοεκβιασμό - Διαχείριση περιστατικών κυβερνοεκβιασμού από ομάδες ειδικών και καταβολή λύτρων σε Bitcoin σε περίπτωση που η επίλυση του προβλήματος  δεν είναι εφικτή
 • Δόλια Εντολή μεταφοράς χρημάτων (Money Fraudulent Transfer) – Αποστολή χρημάτων σε άγνωστο παραλήπτη μετά από λήψη παραποιημένου παραστατικού μέσω email
 • Τηλεπικοινωνιακή Απάτη  (Telecom  Freaking) – Κόστος τηλεπικοινωνιακών χρεώσεων λόγω παράνομης πρόσβασης & χρήσης εταιρικού τηλεφωνικού κέντρου

Δωρεάν Πρόσβαση στην Βραβευμένη εκπαιδευτική μηχανή από την αγορά των Lloyd's.

 

Risk Management Tools & Πηγές Ενημέρωσης

Με την βοήθεια της βραβευμένης εκπαιδευτικής μηχανής www.cyberinsurancequote.gr μπορείτε:

 • να εκπαιδευτείτε στους διαδικτυακούς κινδύνους  
 • να βρείτε Οδηγούς αντιμετώπισης περιστατικών
 • να υπολογίσετε το ενδεικτικό κόστος περιστατικών παραβίασης ασφάλειας
 • να βρείτε αναλύσεις ζημιών ασφαλισμένων εταιριών
 • να δείτε το νομικό πλαίσιο που ισχύει διεθνώς

LinkedIn Group

Cyber Privacy Risks Advisors

Πλεονεκτήματα

 • Επιλογή των καλύτερων λύσεων παγκοσμίως
 • Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s
 • Καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις
 • Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

Κατεβάστε την Συνοπτική Παρουσίαση 

 

Τι ζητάνε οι ασφαλιστές για να εξετάσουν αρχικά την ασφαλισιμότητα μιας εταιρίας

H εκρηκτική αύξηση των επιθέσεων ransomware (το μέσο κόστος ενός περιστατικού έφτασε τα $4,62 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τo report “Cost of Data Breach Report 2021” της IBM), οι οποίες δεν περιορίζονται από γεωγραφικά όρια και με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης οι επιθέσεις έχουν εξελιχθεί κάνοντας οποιαδήποτε εταιρία δυνητικό θύμα τους, αύξησε τον αριθμό των ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών δραματικά οι οποίες αναγκάστηκαν  να επανεκτιμήσουν την διαδικασίας ανάληψης κινδύνου.

Η επανεκτίμηση συνοδεύτηκε με μεγαλύτερο έλεγχο των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κάθε εταιρίας για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης, με χρήση ειδικού λογισμικού εξέτασης των συστημάτων της, με αλλαγές των παρεχόμενων καλύψεων, με μείωση ορίων ασφαλιστικής κάλυψης , εισαγωγή συνασφάλισης , αύξηση απαλλαγών και μεγάλες αυξήσεις ασφαλίστρων.

Η νέα πολιτική ανάληψης κινδύνου ζητά από τον ασφαλισμένο ή την υπό ασφάλιση εταιρία να αποδείξει ότι έχει εφαρμόσει ενισχυμένα επίπεδα ελέγχου ασφάλειας για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την ανταπόκριση στα σημερινά εξελιγμένα περιστατικά παραβίασης ασφάλειας.

H έλλειψη των παρακάτω μέτρων ασφαλείας καθιστά τις εταιρίες μη ασφαλίσιμες.

1.‘Eλεγχος πρόσβασης χρήστη μέσω ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) και η χρήση Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) για απομακρυσμένη πρόσβαση.

Η επιβολή χρήσης ισχυρής πολιτικής κωδικών πρόσβασης, η απαίτηση της χρήσης ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, η εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με επιθέσεις phishing που έχουν σχεδιαστεί για την κλοπή διαπιστευτηρίων σύνδεσης και η χρήση Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) για απομακρυσμένη πρόσβαση στα εταιρικά συστήματα είναι όλα κρίσιμα στοιχεία της στρατηγικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ενός οργανισμού. Μη ύπαρξη MFA σημαίνει μη ασφαλίσιμη εταιρία.

 2.Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον κυβερνοχώρο.

Ο πιο δημοφιλείς τρόπος διάδοσης κακόβουλου λογισμικού ransomware είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing). ‘Oταν ο χρήστης κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο ή να ανοίξει ένα συνημμένο κακόβουλο λογισμικό, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή του χρήστη και στο εταιρικό δίκτυο. Η έλλεψη  εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του οργανισμού από το ransomware. Το μεγαλύτερο ποσοστό περιστατικών παραβίασης ασφάλειας οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος και τουλάχιστον ένας στους τρείς ανεκπαίδευτους χρήστες πέφτουν θύματα περιστατικών ransomware.

 3.‘Υπαρξη αντίγραφου ασφαλείας δεδομένων και ελεγμένες διαδικασίες ανάκτησής τους .

Ο στόχος του ransomware είναι να αναγκάσει την εταιρία θύμα να πληρώσει λύτρα προκειμένου να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα δεδομένα του. Η βιομηχανία του ransomware πλέον δεν αρκείται μόνο στο κλείδωμα των αρχείων αλλά και στην απειλή δημοσίευσης των δεδομένων που έχουν έρθει στην κατοχή τους πριν την εκδήλωση του εκβιασμού. Για να καταβάλλει μία εταιρία θύμα θα πρέπει να μην έχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Μια σωστή διαδικασία δημιουργίας  αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων με ελεγμένη διαδικασία ανάκτησής της είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μετριαστεί ο κίνδυνος μιας επίθεσης ransomware.

 4.Εγκατάσταση ενημερώσεων διορθώσεων προγραμμάτων.

Η εγκατάσταση ενημερώσεων διορθώσεων προγραμμάτων ειδικά εκείνων που χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των ευπαθειών ενός οργανισμού σε επιθέσεις ransomware.

Οι εταιρίες που δεν έχουν φροντίσει να έχουν τις κατάλληλες υποδομές και δεν έχουν δώσει έμφαση την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους δεν έχουν πλέον δυνατότητα να ασφαλιστούν ή να διατηρήσουν το ασφαλιστικό πρόγραμμα και τις παροχές που έχουν.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το άρθρο "Μη ύπαρξη MFA σημαίνει μη ασφαλίσιμη εταιρία" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό IT Security Pro. 

Προσφορά Ασφάλισης

Αν θέλετε να έχετε Προσφορά Ασφάλισης παρακαλώ κατεβάστε την Πρόταση Ασφάλισης, συμπληρώστε την και στείλτε την στο email nikos.georgopoulos@cromar.gr

Πρόταση Ασφάλισης Cyber Secure Solution στα Αγγλικά  Συμπληρωματική Πρόταση Ασφάλισης για το Ransomware

Πρόταση Ασφάλισης για εταιρίες με τζήρο έως €20εκατομμύρια Cyber Secure Solution για εταιρίες με τζήρο έως €20εκ


 

 

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode