Ενημερωτικά Portals 

www.privacyrisksadvisors.com

To www.privacyrisksadvisors.com αποτελεί ένα εργαλείο ενημέρωσης και γνώσης αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης ιδιωτικότητας και αντιμετώπισής τους.     

Με την βοήθεια του “The Data Breach Toolkit” μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος των οικονομικών συνεπειών σε περίπτωση παραβίασης συστημάτων και διαρροής δεδομένων, να βρείτε αναλύσεις για το κόστος των περιστατικών αυτών, το νομικό πλαίσιο που ισχύει σε όλο τον κόσμο και οδηγούς αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών.

Cyber Risks Academy” είναι μια ψηφιακή ακαδημία με παρουσιάσεις από ειδικούς για θέματα αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και τρόπους ασφαλιστικής αντιμετώπισής τους.

Risk Management η ενότητα αυτή περιλαμβάνει αρχές risk management, reports εταιριών και διεθνων οργανισμών σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων και case studies περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών  

Παρουσιάσεις που έχουν γίνει σε συνέδρια με σκοπό την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της ασφάλειας πληροφοριών, σε παρουσιάσεις σε πελάτες εταιριών Information Security και σε παρουσιάσεις σε φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

www.cyberinsurancegreece.com

 

Το www.cyberinsurancegreece.com δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει ενημέρωση και λύσεις που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών παραβίασης εταιρικών συστημάτων και ιδιωτικότητας και να αυξήσει το ενδιάφερον σχετικά με αυτά τα θέματα. 

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode